ติดต่อเรา
Steven Han

หมายเลขโทรศัพท์ : +8613969750183

WhatsApp : +8613969750183

สายการผลิต

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

วิจัยและพัฒนา

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Qingdao Xinrui Plastic Machinery Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3